Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m (aktualności UM Sz-n 19.11.2020)

Informacja na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu (aktualności UM Sz-n, 19.11.2020)

Postęp prac
• pod koniec października pracę rozpoczęła pogłębiarka Vox Amalia (KM 29 – 35 oraz KM 35 – 50),
• pogłębiarka Scheldt River pracuje w kilometrażu KM 29 – 54,
• rurociąg prowadzący do W28 został przełożony do W22, urobek jest obecnie transportowany przez obydwie rury na W22,
• wydobyto i odłożono na W22 i W28 już łącznie ok. 11 mln metrów sześciennych refulatu,
• ponton rozpraszający HAM 1208 zakończył pracę,
• Ostrów Grabowski – trwają prace związane ze ścinaniem cypla półwyspu i przebudową obrotnicy dla statków (jednostki Wenda i Kraken) do średnicy 362 m i głębokości 12,5 m (wcześniejsze parametry: średnica 280 m i głębokość 10,5 m),
• trwają prace związane ze zmianą systemu zasilania znaków nawigacyjnych i przekładaniem kabli światłowodowych,
• na bieżąco, w miarę wykonywania sondaży podwodnych, trwają prace związane z oczyszczaniem toru z mniejszych elementów potencjalnie niebezpiecznych; planowane zakończenie – do połowy grudnia.

Warunki żeglugi
W związku z rozpoczęciem pracy pogłębiarki Vox Amalia, na czas trwania prowadzonych przez nią robót wprowadzony został obowiązkowy pilotaż dla statków o długości powyżej 50 m, na odcinku od I Bramy Torowej do portu w Szczecinie (Komunikat nr 14 Kapitana Portu Szczecin), rozszerzono także zapis § 56.9 Przepisów Portowych (Komunikat nr 16 Kapitana Portu Szczecin).
Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy. Wszystkich użytkowników akwenu prosimy jednocześnie o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie – warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne. W szczególności, prosimy o zwrócenie uwagi na Komunikat nr 4 Kapitana Portu Trzebież wraz z mapami, dotyczący zamknięcia określonych akwenów dla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się pracami pogłębiarskimi.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego
W ramach projektu, trwają także prace budowlane związane z modernizacją obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o.o. ze Szczecina. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) trwają prace wykończeniowe, instalacyjne, elektryczne i termoizolacyjne. Rozpoczęły się także roboty drogowe, związane z budową dróg wewnętrznych. Przy przebudowie basenu Południowego zakończono roboty hydrotechniczne, rozpoczęły się natomiast prace zbrojarskie.

Nadzór przyrodniczy
Obecnie monitoring ornitologiczny jest prowadzony pod kątem jesiennej migracji awifauny. W październiku, przez dwa dni prowadzono liczenia ptaków z wytypowanych punktów w obszarze inwestycji. Odnotowano w sumie 18 290 osobników ptaków wodno-błotnych z 18 gatunków. Najliczniej reprezentowane były ogorzałki – ok. 13 430 osobników. Zaobserwowano także m.in. głowienki, czernice, krzyżówki, gągoły, krakwy, kormorany, bieliki i perkozy dwuczube.

Opracowanie PDF do pobrania.

Źródło i opracowanie: ums.gov.pl, Ewa Wieczorek (rzecznik UMS)

 

Ważne !!! Utrudnienia na torze wodnym Świnoujście – Szczecin w dniach 12-16 października

Neutralizacja 5,4-tonowego niewybuchu z czasów II wojny światowej, „Tallboya” odbędzie się w dniach 12-16 października – poinformowały w czwartek służby odpowiedzialne za usuwanie bomby. Będzie to największa tego typu akcja, konieczna będzie ewakuacja części mieszkańców, miasto przez kilka dni nie będzie funkcjonowało normalnie.

– do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką bombą, w Świnoujściu zostało już wyeliminowanych kilka groźnych ładunków, ale z tak wielkim niebezpieczeństwem, z tak wielką bombą, mamy do czynienia po raz pierwszy – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Wyjaśnił, że konieczne były długie przygotowania.

– skutki, z którymi możemy mieć do czynienia w przypadku niespodziewanego wybuchu bomby, są ogromnych rozmiarów – podkreślił dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Rodzoś.

Operacja planowana jest na 12-16 października; możliwe, że zakończy się wcześniej. W tych dniach codziennie od godz. 7 do godz. 17 zamknięta będzie przeprawa promowa Centrum – czynna będzie tylko przeprawa Warszów, którą na co dzień przeprawiać się mogą tylko mieszkańcy miasta (będą na niej dodatkowo kursować, oprócz promów Bielik, także dwa promy Karsbór). Podczas akcji natomiast będzie udostępniona dla wszystkich.

Świnoujski magistrat podkreśla jednak, że należy się liczyć z dużymi utrudnieniami w przeprawie, a osoby, które planowały w tych dniach przyjazd do miasta, są proszone o przesunięcie terminu przyjazdu. Zamykany będzie też most w Karsiborzu.

Ewakuowanych zostanie ponad 750 osób przebywających w tzw. strefie bezwzględnej (2,5 km od miejsca zalegania niewybuchu): mieszkańcy wyspy Karsibór, a także część mieszkańców Ognicy na wyspie Wolin. Będą oni mogli powracać do domów po godz. 17. Dla ewakuowanych osób zostaną przygotowane miejsca pobytu na terenie miasta.

W promieniu 3 km od miejsca zalegania Tallboy’a podczas trwania akcji wprowadzony zostanie też zakaz ruchu wszelkich jednostek pływających.

– przekłada się to nie tylko na ruch jednostek małych czy większych, ale na cały ruch do portu w Szczecinie, Policach i do wszystkich pozostałych portów Zalewu Szczecińskiego – powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz. Szczegółowe komunikaty będą przekazywane przez kapitanaty portów.

5,4-tonowa brytyjska bomba lotnicza „Tallboy” zalega na torze wodnym Świnoujście-Szczecin w pobliżu przeprawy promowej Centrum, na 11 m głębokości. Zawiera 2,4 tony materiału wybuchowego o zwiększonej sile działania, co odpowiada 3,6 tonom trotylu, mierzy ponad 5,5 m i ma metr średnicy. Neutralizację bomby przeprowadzą nurkowie minerzy z 12. Dywizjonu Trałowców.

– to największy obiekt, z jakim Marynarka Wojenna będzie się mierzyła, (…) jedna z największych bomb konwencjonalnych, które były zrzucane podczas II wojny światowej. Służyła do rażenia celów strategicznych. Celem strategicznym był też krążownik Lutzow, który był w tamtym czasie zacumowany w tym rejonie – wyjaśnił rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski.

Podkreślił, że pierwsze dwa dni będą poświęcone na „intensywne przygotowanie obiektu”, który następnie zostanie neutralizowany przez deflagrację – wypalanie materiału wybuchowego.

– to jeden z procesów termodynamicznych przemiany materiału wybuchowego, jest to również proces wybuchowy, natomiast w stosunku do detonacji jest procesem mniej gwałtownym, mniej dynamicznym – powiedział kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski.

Wskazał, że nurkowie minerzy metody tej używają do neutralizacji niebezpiecznych obiektów od pięciu lat, a od października ub.r. wszystkie niewybuchy znalezione podczas pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście, były usuwane w ten sposób.

– długotrwałe procesy chemiczne, które zachodziły w tym obiekcie przy każdym jego ruchu mogą spowodować jego wybuch. Każde uderzenie, każde drganie, każda zmiana ciśnienia, mogłyby spowodować to, że ten obiekt wybuchnie – powiedział rzecznik 8. FOW. Podkreślił, że obostrzenia będą obowiązywały zarówno służby, jak i mieszkańców miasta.

Nurkowie podczas samej akcji deflagracji będą przebywali poza strefą bezpośredniego zagrożenia, a proces zostanie uruchomiony systemami radiowymi.

Termin akcji został ustalony na czas, gdy nie będą prowadzone dostawy LNG do terminalu w Świnoujściu – poinformowali przedstawiciele Gaz-Systemu. Ustalono też, że podczas prowadzenia akcji zostanie zamknięta i rozgazowana sieć gazowa w miejscu przekraczania Kanału Piastowskiego, zostaną też zabezpieczone układy zaporowo-upustowe, znajdujące się na sieci.

Wikipedia info (cyt.)
Tallboy (ang. wysoki chłopiec) – używana w czasie II wojny światowej mniejsza wersja najcięższej bomby lotniczej Grand Slam o masie 5340 kg. Została skonstruowana przez brytyjskiego inżyniera Barnesa Wallisa według opracowanego przez niego konceptu bomby earth quake. Rozmiary i masa bomby były tak duże, że mógł ją przenosić tylko jeden ciężki bombowiec – Avro Lancaster dysponujący odpowiednio dużą komorą bombową. Po raz pierwszy użyta w czerwcu 1944 roku do niszczenia niemieckich schronów na terenie Francji. Zwłaszcza dotyczyło to schronów dla okrętów podwodnych w miejscowości Lorient, a także Brest i Saint-Nazaire. Licencję na produkcję bomb Tallboy zakupiły także Stany Zjednoczone. Na jej podstawie opracowano tam bombę kierowaną VB-13 Tarzon.
Do końca wojny dywizjon specjalnie przygotowanych bombowców Avro Lancaster zrzucił 854 takie bomby, m.in. zatapiając niemiecki pancernik „Tirpitz”. Niewybuch bomby tallboy znaleziono we wrześniu 2019 r. w Kanale Piastowskim w Świnoujściu. Bomba została zrzucona prawdopodobnie podczas nalotu zakończonego zatopieniem krążownika „Lützow” w 1945 r.

Źródło: portalmorski.plwikipedia.orgPAP szczecin.tvp.pl

Sezon żeglarski 2020 ku zakończeniu, ale warto wiadomości odświeżyć – UM Szczecin z poradnikami

Informacje dla żeglarzy:

– przewodnik dla żeglarzy

– poradnik dla użytkowników jednostek rekreacyjnych żeglujących po wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie

– pozycje żakowe w kompetencji terytorialnej UMS

– informacja dotycząca stosowania przepisów w zakresie kwalifikacji na jachtach komercyjnych

– karta rejsu

Źródło: ums.gov.pl

 

 

Mapa Jeziora Dąbie od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Żeglugowe mapy Jeziora Dąbie zaktualizowane – mogą być wykorzystywane zarówno w transporcie towarowym jak i turystyce

W sezonie 2019/2020 nie było konieczności prowadzenia akcji lodołamania, co nie zmienia faktu, że ekipy pracujące na Odrze miały szerokie pole do działania. Wody Polskie zaktualizowały mapę śródlądowych dróg wodnych na Jeziorze Dąbie. Mapy są cennym źródłem informacji o akwenie zarówno dla osób zajmujących się logistyką jak i dla turystów. Można je pobrać ze strony internetowej Wód Polskich w Szczecinie.

Mapy dróg wodnych przygotowane – przydatne dla turystów, ale i dla obsługi żeglugowej

Wody Polskie w Szczecinie opublikowały właśnie zaktualizowane mapy Jeziora Dąbie, które zawierają między innymi tory wodne, pływające oznakowanie nawigacyjne czy pozycje stanowisk sieciowych zgodnych z decyzjami na rok 2020. Mapy mogą być przydatne dla wszystkich użytkowników dróg wodnych i mowa tu zarówno o komunikacji żeglugowej, jak i o turystach, którzy korzystają ze Szczecińskiego Węzła Wodnego. Mapy w dwóch wersjach w postaci plików pdf można pobrać ze strony internetowej www.szczecin.wody.gov.pl

– Mapy skierowane są do wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych, od żeglugi towarowej (zgodnie z klasyfikacją śródlądowych dróg wodnych – Tor Główny na jeziorze Dąbie posiada Vb klasę) po małe statki sportowo-turystyczne. Pracownicy Obiektu Hydrotechnicznego Podjuchy każdej wiosny, po zakończonej akcji lodołamania przy pomocy specjalistycznych jednostek pływających wystawiają oznakowanie w Szczecińskim Węźle Wodnym – wyjaśnia Mateusz Zagata, starszy specjalista Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej. Wody Polskie w Szczecinie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizują projekt pn. „Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi”. Dzięki modernizacji oznakowania szlaki żeglowne będą lepiej widoczne a uprawianie żeglugi jeszcze bezpieczniejsze.

Dyrektor Duklanowski: „Korzystajmy, ale zachowajmy ostrożność. Koronawirus jeszcze nie ustąpił”

Od 4 maja zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii można uprawiać sporty wodne i motorowodne lub rekreację, przy czym z jednego sprzętu mogą korzystać w tym samym czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie

– Wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego zachęcamy do korzystania z akwenów w sezonie letnim. Szczeciński Węzeł Wodny jest wyjątkowo malowniczy i dzięki swojej różnorodności stanowi wyjątkowe miejsce do spędzania wolnego czasu. Cieszy nas też mający miejsce od kilkunastu już praktycznie lat „powrót Szczecina nad wodę” wyrażający się w coraz szerszym propagowaniu korzystania z wodnych atrakcji turystycznych naszego miasta. Jednocześnie, kiedy z jednej strony zapraszamy do spędzania czasu nad wodą, bo każda okazja jest do tego dobra, pamiętajmy o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa wskazanych w najnowszych dokumentach rządowych i ministerialnych, gdyż pandemia koronawirusa nadal nie ustąpiła – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Mapa Jezioro Dąbie – załącznik

Źródło: szczecin.wody.gov.pl

„Dorsz ością stoi” – stanowisko ZMPSiŚ SA i oświadczenie w sprawie zapowiadanej blokady portów morskich

Wprowadzony w styczniu tego roku zakaz połowu dorszy pozwalał rybakom na niewielki odłów tej ryby w przypadku poławiania innych gatunków. Tak zwany przyłów nie mógł być większy jednak niż 10 procent połowu innej ryby.

Komisja Europejska pozwoliła nam na odłowienie, w 2020 roku, w ramach przyłowu 529 ton dorszy. Sytuacja zmienia się jednak z dniem 1 maja, od kiedy dorsz nie może pojawić się w siatkach rybaków również w przyłowie.

Do organizacji rybackich i przedstawicieli środowisk rybaków morskich trafiło właśnie pismo podpisane przez Janusza Wronę, dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ministerstwo informuje w nim o całkowitym zakazie przyłowu dorszy. Związane jest to z unijnym rozporządzeniem, które weszło w życie pod koniec marca.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2019/1838 ustalającym uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) 2019/124 od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia w podrejonach 25 i 26 Morza Bałtyckiego zakazane są połowy dorsza – czytamy w piśmie z ministerstwa gospodarki morskiej.

W tym samym piśmie jest również informacja o tym, że jednostki rybackie o długości nieprzekraczającej 12 metrów, które prowadzą połowy z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub drygawic, przy użyciu sznurów stawnych dennych, takli (z wyjątkiem takli dryfujących), węd ręcznych oraz podrywek lub innych biernych narzędzi połowowych na obszarach, na których głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe mogą ewidencjonować przyłowy dorszy.

Warunkiem jest jednak, aby kapitanowie tych statków zapewnili możliwość monitorowania działalności połowowej w dowolnym momencie przez organy kontrolne państwa członkowskiego. Chodzi tu o montowanie systemu AIS, który będzie na bieżąco podawał pozycję jednostki.

Łowiska zachodnie (podobszar 24), który obejmuje również polskie łowiska na zachód od Dziwnowa będzie objęty zakazem od 1 czerwca do 31 lipca. Tutaj również zapis nie będzie dotyczył łodzi poniżej 12 metrów rybackich.

Zakazy związane są z corocznym tarłem dorszy.

Warto dodać, że na dzień 20 kwietnia Polska odłowiła 28,47 procent tegorocznego limitu dorszowego. Jest to 150,6 tony z 529 ton dorsza, które możemy odłowić w ramach przyłowu przy połowach innych ryb.

Zakaz połowu dorszy obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Nieoficjalnie mówi się jednak, że będzie przedłużony na kolejne 3 lata. Do końca 2023 roku.

autor tekstu: Hubert Bierndgarski (portalmorski.pl)

Stanowisko Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA a sprzeciw organizacji rybackich i armatorów

„cyt”

W związku z zapowiedziami Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich blokowania portów, w tym portu w Świnoujściu, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wyraża swoje głębokie zaniepokojenie w powyższej kwestii oraz apeluje o odstąpienie od zapowiadanej blokady.

Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że zakaz połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego nałożony przez Unię Europejską oddziałuje bezpośrednio na sytuację ekonomiczną podmiotów oferujących morskie rejsy wędkarskie w tamtym regionie.

Niemniej, zapowiadana blokada budzi niepokój ZMPSiŚ SA, bowiem jej realizacja będzie wywoływała negatywne konsekwencje finansowe. Naruszanie ciągłości logistycznego łańcucha dostaw poprzez blokowanie, czy też opóźnianie obsługi statków w portach w Szczecinie i Świnoujściu, powodować będzie wielomilionowe straty tak po stronie ZMPSiŚ SA, czy przedsiębiorstw portowych, jak i wszystkich innych podmiotów powiązanych z łańcuchem dostaw, co w obecnej dobie pandemii koronawirusa ma ogromne znaczenie. Ponadto zapowiadana akcja zagraża bezpieczeństwu żeglugi oraz załóg statków, jak również w kontekście blokowania, czy opóźniania dostaw LNG do terminalu gazowego w Świnoujściu godzi w kwestie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dodatkowo blokada ruchu promów na trasie Świnoujście–Ystad, Świnoujście-Trelleborg skutkować będzie nagromadzeniem samochodów ciężarowych, a w rezultacie zatorami drogowymi w samym Świnoujściu, jak na drogach doń prowadzących. Taka blokada międzynarodowej wymiany handlowej przyniesie ogromne straty finansowe i wizerunkowe naszego kraju.

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż obrana forma protestu jest nie do zaakceptowania i w przypadku realizacji zapowiedzianej blokady i poniesienia przez ZMPSiŚ SA z tego tytułu szkody majątkowej, Spółka rozważy wystąpienie na drogę sądową z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko organizatorom i uczestnikom blokady.

Źródło: portalmorski.plport.szczecin.pl/pl/

Projekty – Port Gdynia „finalizacja projektu stworzenia prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży”

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA finalizuje realizację projektu stworzenia prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr projektu RPPM.01.01.01-22-0063/16.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01 Ekspansja przez innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA jest partnerem konsorcjum badawczo-rozwojowego z udziałem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz firmy Enamor Sp. z o.o., która jest Liderem projektu.

Projekt polega na stworzeniu prototypu systemu monitorowania obciążenia nabrzeży i umocnień dna w basenach portowych, wywołanych oddziaływaniem strumieni zaśrubowych pędników i sterów strumieniowych statków. System monitorowania obciążeń będzie umożliwiał pomiar ciśnień dynamicznych, a następnie transmisję danych i alarmowanie o przekroczeniu zadanych wartości granicznych przy nabrzeżach portowych. Opis projektu znajduje się na stronie Portu Gdynia.

Po dwóch latach prac analitycznych i modelowych w marcu 2020 r. nastąpiło finalne zainstalowanie prototypu urządzeń pomiarowych, specjalistycznych czujników powiązanych ze innowacyjnym systemem edycji pomiarów, które umożliwią uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją. Docelowy system IT transmisji danych i alarmowania podlega więc wdrożeniu w warunkach rzeczywistych Portu Gdynia.

Cały proces wdrażania systemu składał się z następujących etapów

Opracowania architektury systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków – podczas którego wybrano do analizy najbardziej obciążone ruchem statków Nabrzeże Helskie II. W tym zakresie ZMPG SA wykonał analizy konstrukcji wsporczych, rozmieszczenia i połączeń systemu czujników na nabrzeżu; następnie dokonano analiz konfiguracji systemu transmisji i wizualizacji danych; podano również wymagania w zakresie granicznych wartości prędkości strumieni zaśrubowych dla wybranych typów umocnień nabrzeży portowych.

1. Opracowanie modelu testowego pomiarowego opartego o 3 czujniki – podczas którego działali partnerzy ZMPG SA, który sam przedstawił wymagania eksploatacyjno-techniczne dla zestawu pomiarowego dostosowane do różnych typów statków obsługiwanych w porcie; Zarząd Portu udostępnił także stanowisko badawcze na Nabrzeżu Helskim II.

2. Wykonanie modelu funkcjonalnego systemu – w ramach którego ZMPG SA przygotował część mechaniczną modelu, związaną z nabrzeżem i asystował przy budowie stanowiska laboratoryjnego oraz dokonał akwizycji danych pomiarowych.

3. Wykonanie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna – tutaj największą rolę Zarząd Portu odegrał właśnie na początku br. w przygotowaniu instalacji zasilania systemu oraz konstrukcji wsporczej dla urządzeń, a obecnie przeprowadza analizę charakterystyk prototypu ze względu na przejrzystość informacji.

Projekt finalnie – ze względu na utrudnienia w pozyskaniu niezbędnych podzespołów urządzeń trwał w okresie od 1.04.2017 r. do obecnego końcowego etapu w kwietniu 2020 r.

Na bieżąco dokonywane są również rozliczenia kosztów i wydatków kwalifikowanych projektu, które mogą osiągnąć kwotę 835.245,34 zł, a maksymalna wartość dofinansowania unijnego może wynieść 561.614,27 zł.

Źródło: portalmorski.plPort Gdynia SA

Ważne !!!! – Zniesienie zakazu przemieszczania się na terytorium RP

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), Urząd Morski w Szczecinie informuje, że, zgodnie z treścią § 5 wyżej przywołanego rozporządzenia, od 20 kwietnia 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się osób.

W związku z powyższym, nie przewiduje się ograniczeń i zakazów stosowanych przez, podległe Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie, kapitanaty i bosmanaty portów w zakresie przemieszczania się jednostek pływających w żegludze krajowej. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę na treści zawarte w powyższym rozporządzeniu, w zakresie m.in. czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych.

Pełna treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697)

 

Źródło: ums.gov.pl

ALERT RCB !!!