Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m (aktualności UM Sz-n 19.11.2020)

Informacja na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu (aktualności UM Sz-n, 19.11.2020) Postęp prac• pod koniec października pracę rozpoczęła pogłębiarka Vox Amalia (KM 29 – 35 oraz KM 35 – 50),• pogłębiarka Scheldt River pracuje w kilometrażu KM 29 – 54,• rurociąg prowadzący do W28 został przełożony do W22, urobek jest obecnie transportowany przez …

Ważne !!! Utrudnienia na torze wodnym Świnoujście – Szczecin w dniach 12-16 października

Neutralizacja 5,4-tonowego niewybuchu z czasów II wojny światowej, „Tallboya” odbędzie się w dniach 12-16 października – poinformowały w czwartek służby odpowiedzialne za usuwanie bomby. Będzie to największa tego typu akcja, konieczna będzie ewakuacja części mieszkańców, miasto przez kilka dni nie będzie funkcjonowało normalnie. – do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką bombą, w …

Sezon żeglarski 2020 ku zakończeniu, ale warto wiadomości odświeżyć – UM Szczecin z poradnikami

Informacje dla żeglarzy: – przewodnik dla żeglarzy – poradnik dla użytkowników jednostek rekreacyjnych żeglujących po wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie – pozycje żakowe w kompetencji terytorialnej UMS – informacja dotycząca stosowania przepisów w zakresie kwalifikacji na jachtach komercyjnych – karta rejsu Źródło: ums.gov.pl    

Mapa Jeziora Dąbie od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Żeglugowe mapy Jeziora Dąbie zaktualizowane – mogą być wykorzystywane zarówno w transporcie towarowym jak i turystyce W sezonie 2019/2020 nie było konieczności prowadzenia akcji lodołamania, co nie zmienia faktu, że ekipy pracujące na Odrze miały szerokie pole do działania. Wody Polskie zaktualizowały mapę śródlądowych dróg wodnych na Jeziorze Dąbie. Mapy są cennym źródłem informacji o …

„Dorsz ością stoi” – stanowisko ZMPSiŚ SA i oświadczenie w sprawie zapowiadanej blokady portów morskich

Wprowadzony w styczniu tego roku zakaz połowu dorszy pozwalał rybakom na niewielki odłów tej ryby w przypadku poławiania innych gatunków. Tak zwany przyłów nie mógł być większy jednak niż 10 procent połowu innej ryby. Komisja Europejska pozwoliła nam na odłowienie, w 2020 roku, w ramach przyłowu 529 ton dorszy. Sytuacja zmienia się jednak z dniem …

Projekty – Port Gdynia „finalizacja projektu stworzenia prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży”

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA finalizuje realizację projektu stworzenia prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr projektu RPPM.01.01.01-22-0063/16. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01 Ekspansja przez innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA jest …

Ważne !!!! – Zniesienie zakazu przemieszczania się na terytorium RP

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), Urząd Morski w Szczecinie informuje, że, zgodnie z treścią § 5 wyżej przywołanego rozporządzenia, od 20 kwietnia 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej …