Inwestuj w Szczecinie !!! Zarząd Morskich Portów Szczecin I Świnoujście S.A. wydzierżawia atrakcyjne tereny inwestycyjne określone jako Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne (ZCL)

Zarząd Morskich Portów Szczecin I Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie podjął starania w celu wydzierżawienia terenów inwestycyjnych w centralnej części portu w Szczecinie. Zgodnie z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, teren o łącznej powierzchni 93.890 m2, przeznaczony może być na funkcje usługową, logistyczną, dystrybucyjną czy produkcyjną.
Istnieje możliwość zagospodarowania całości obszaru (9,39 ha) bądź pojedynczych nieruchomości począwszy od 1,8 ha.

Tereny Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego położone są w centralnym punkcie Portu Szczecińskiego. Dzięki doskonałemu skomunikowaniu z systemem drogowym, możliwe jest wygodne transportowanie ładunków pomiędzy planowanymi inwestycjami a sąsiadującymi nabrzeżami. Bezpośrednie sąsiedztwo firm zajmujących się świadczeniem usług przeładunkowych oraz wszelkiego rodzaju działalności około-portowych pozwala znacząco ograniczyć koszty wielu operacji. Niewątpliwym atutem takiej lokalizacji jest również bliskość WOC ( Wolnego Obszaru Celnego), torów szlakowych PKP oraz bezpośredniego wjazdu i wyjazdu z terenów portowych na drogę wylotową ze Szczecina. W pobliżu oferowanych nieruchomości znajdują się wszystkie niezbędne do prowadzenia działalności media włączając w to również infrastrukturę teletechniczną. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jako dostawca mediów zapewnia jakość dostarczanych usług na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie ZARZĄDU MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.

Źródło: port.szczecin.pl

Podziel się wiadomością.....