Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m (aktualności UM Sz-n 19.11.2020)

Informacja na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu (aktualności UM Sz-n, 19.11.2020)

Postęp prac
• pod koniec października pracę rozpoczęła pogłębiarka Vox Amalia (KM 29 – 35 oraz KM 35 – 50),
• pogłębiarka Scheldt River pracuje w kilometrażu KM 29 – 54,
• rurociąg prowadzący do W28 został przełożony do W22, urobek jest obecnie transportowany przez obydwie rury na W22,
• wydobyto i odłożono na W22 i W28 już łącznie ok. 11 mln metrów sześciennych refulatu,
• ponton rozpraszający HAM 1208 zakończył pracę,
• Ostrów Grabowski – trwają prace związane ze ścinaniem cypla półwyspu i przebudową obrotnicy dla statków (jednostki Wenda i Kraken) do średnicy 362 m i głębokości 12,5 m (wcześniejsze parametry: średnica 280 m i głębokość 10,5 m),
• trwają prace związane ze zmianą systemu zasilania znaków nawigacyjnych i przekładaniem kabli światłowodowych,
• na bieżąco, w miarę wykonywania sondaży podwodnych, trwają prace związane z oczyszczaniem toru z mniejszych elementów potencjalnie niebezpiecznych; planowane zakończenie – do połowy grudnia.

Warunki żeglugi
W związku z rozpoczęciem pracy pogłębiarki Vox Amalia, na czas trwania prowadzonych przez nią robót wprowadzony został obowiązkowy pilotaż dla statków o długości powyżej 50 m, na odcinku od I Bramy Torowej do portu w Szczecinie (Komunikat nr 14 Kapitana Portu Szczecin), rozszerzono także zapis § 56.9 Przepisów Portowych (Komunikat nr 16 Kapitana Portu Szczecin).
Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy. Wszystkich użytkowników akwenu prosimy jednocześnie o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie – warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne. W szczególności, prosimy o zwrócenie uwagi na Komunikat nr 4 Kapitana Portu Trzebież wraz z mapami, dotyczący zamknięcia określonych akwenów dla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się pracami pogłębiarskimi.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego
W ramach projektu, trwają także prace budowlane związane z modernizacją obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o.o. ze Szczecina. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) trwają prace wykończeniowe, instalacyjne, elektryczne i termoizolacyjne. Rozpoczęły się także roboty drogowe, związane z budową dróg wewnętrznych. Przy przebudowie basenu Południowego zakończono roboty hydrotechniczne, rozpoczęły się natomiast prace zbrojarskie.

Nadzór przyrodniczy
Obecnie monitoring ornitologiczny jest prowadzony pod kątem jesiennej migracji awifauny. W październiku, przez dwa dni prowadzono liczenia ptaków z wytypowanych punktów w obszarze inwestycji. Odnotowano w sumie 18 290 osobników ptaków wodno-błotnych z 18 gatunków. Najliczniej reprezentowane były ogorzałki – ok. 13 430 osobników. Zaobserwowano także m.in. głowienki, czernice, krzyżówki, gągoły, krakwy, kormorany, bieliki i perkozy dwuczube.

Opracowanie PDF do pobrania.

Źródło i opracowanie: ums.gov.pl, Ewa Wieczorek (rzecznik UMS)

 

Podziel się wiadomością.....