Sezon żeglarski 2020 ku zakończeniu, ale warto wiadomości odświeżyć – UM Szczecin z poradnikami

Informacje dla żeglarzy: – przewodnik dla żeglarzy – poradnik dla użytkowników jednostek rekreacyjnych żeglujących po wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie – pozycje żakowe w kompetencji terytorialnej UMS – informacja dotycząca stosowania przepisów w zakresie kwalifikacji na jachtach komercyjnych – karta rejsu Źródło: ums.gov.pl    

dowiedz się więcej

Mapa Jeziora Dąbie od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Żeglugowe mapy Jeziora Dąbie zaktualizowane – mogą być wykorzystywane zarówno w transporcie towarowym jak i turystyce W sezonie 2019/2020 nie było konieczności prowadzenia akcji lodołamania, co nie zmienia faktu, że ekipy pracujące na Odrze miały szerokie pole do działania. Wody Polskie zaktualizowały mapę śródlądowych dróg wodnych na Jeziorze Dąbie. Mapy…

dowiedz się więcej

„Dorsz ością stoi” – stanowisko ZMPSiŚ SA i oświadczenie w sprawie zapowiadanej blokady portów morskich

Wprowadzony w styczniu tego roku zakaz połowu dorszy pozwalał rybakom na niewielki odłów tej ryby w przypadku poławiania innych gatunków. Tak zwany przyłów nie mógł być większy jednak niż 10 procent połowu innej ryby. Komisja Europejska pozwoliła nam na odłowienie, w 2020 roku, w ramach przyłowu 529 ton dorszy. Sytuacja…

dowiedz się więcej

Projekty – Port Gdynia „finalizacja projektu stworzenia prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży”

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA finalizuje realizację projektu stworzenia prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr projektu RPPM.01.01.01-22-0063/16. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01 Ekspansja przez innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd…

dowiedz się więcej

Ważne !!!! – Zniesienie zakazu przemieszczania się na terytorium RP

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), Urząd Morski w Szczecinie informuje, że, zgodnie z treścią § 5 wyżej przywołanego rozporządzenia, od 20 kwietnia…

dowiedz się więcej

Zaproszenie do składania ofert na modyfikację stron www Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty na modyfikację stron www Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie – nr sprawy Sz-351-303-2019. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu nr Sz-351-303-2020 na modyfikację stron www Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie . Pliki do pobrania: Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 2…

dowiedz się więcej

Ważne !!! Komunikat w sprawie składania wniosków oraz odnawiania świadectw GMDSS

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze znaczące utrudnienia w odnawianiu świadectw GMDSS: a/ Świadectw radioelektronika pierwszej klasy (First Class Radio Electronic Certificate); b/ Świadectw radioelektronika drugiej klasy GMDSS (Second-Class Radio Electronic Certificate) ; c/ Świadectw ogólnych operatora GMDSS (General Operator’s Certificate GOC); d/…

dowiedz się więcej