Prezentacja założeń do planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego

Urząd Morski w Szczecine zaprasza na spotkania, które odbędą się:

– dnia 6. lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Założeń do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego,
– dnia 6. lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Założeń do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego.

W trakcie spotkań Wykonawcy Założeń do planów zaprezentują wstępną wersję obu dokumentów. Możliwe będzie szczegółowe zapoznanie się z opracowaniami, a także wyrażenie opinii na ich temat oraz wskazanie ewentualnych błędów i nieścisłości w ich treści.

Jednocześnie informujemy, że obie wersje Założeń do planów wraz z rysunkami, udostępnione zostaną na kilka dni przed spotkaniem na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie (www.ums.gov.pl), w zakładce Inwestycje i projekty → Projekty unijne → Perspektywa 2014-2020 → Projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego – Projekt POWR.02.19.00-00-PM01/16.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z dokumentami oraz przygotowanie ewentualnych uwag i wniosków, co umożliwi przedyskutowanie ich w trakcie wymienionych spotkań.

Prosimy także o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu, najpóźniej do dnia 31. stycznia br, na adres e-mail: bcendal@ums.gov.pl.

Źródło: ums.gov.pl

Podziel się wiadomością.....