RADIOKLUB LOK „POD ŻAGLAMI” SP1KNJ – organizuje kursy przygotowawcze

RADIOKLUB LOK „POD ŻAGLAMI” SP1KNJ ORGANIZUJE KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU NA ŚWIADECTWO RADIOOPERATORSKIE

1) RADIOTELEFONISTY VHF W SŁUŻBIE MORSKIEJ – na akweny śródlądowe i morze terytorialne RP

2) RADIOOPERATORA BLISKIEGO ZASIĘGU (SHORT RANGE CERTYFICAT) – dla strefy A1 (30 mil od brzegu)

3) RADIOOPERATORA DALEKIEGO ZASIĘGU (LONG RANGE DSC) – uprawnienia do obsługi sprzętu radiowego statków nie objętych konwencją SOLAS na cały świat

Zgłoszenia zainteresowanych uzyskaniem w/w świadectw proszę o składanie informacji do skrzynki listowej „SP1KNJ” w Ośrodku Szkoleniowym LOK, ul. Przestrzenna 13, podając telefon kontaktowy lub zgłaszać do Kierownika radiostacji klubowej kol. RYSZARDA CIELECKIEGO tel.600 69 43 32, 91 430 32 60. Zajęcia odbywają się w niedziele w godz.10.00 – 14.00
(10 lub więcej spotkań). Egzamin odbędzie się w siedzibie UKE-Delegatura Szczecin w terminie w/g harmonogramu rocznego UKE.
Zapraszamy w każdą niedzielę od godz. 10.00

(wpisowe 200 zł)

* pobierz ulotkę PDF

Podziel się wiadomością.....