Świnoujście: uchwała ws. „krytycznej sytuacji pracowników” Gryfii – jest źle……

Świnoujscy radni miejscy w poniedziałek podjęli jednogłośnie uchwałę ws. „krytycznej sytuacji pracowników w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A.”. Tamtejsi radni obawiają się likwidacji działalności stoczni w Świnoujściu.

„Rada Miasta Świnoujście otrzymała od załogi świnoujskiego zakładu Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia informacje o przewidywanych bardzo złych wynikach finansowych stoczni za mijający 2017 rok, a także braku perspektyw ich polepszenia w kolejnych latach” – można przeczytać w uchwale.

„Z otrzymanych przez radnych informacji jednoznacznie wynika również, że współwłaściciel stoczni – Mars Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – rozpoczął działania zmierzające do przeniesienia produkcji stoczniowej w jedno miejsce (Szczecin), a tym samym likwidacji tej działalności w zakładzie w Świnoujściu” – dodano w uchwale.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. powstała w wyniku połączenia dwóch zakładów, które od września 2013 r. prowadzą działalność operacyjną jako jedna spółka. Stocznia posiada dwa zakłady produkcyjne – w Szczecinie i Świnoujściu.

Świnoujscy radni podali także, że próba poprawy sytuacji finansowej szczecińskiego zakładu Gryfia przez wcześniejszą konsolidację z dobrze – w ich ocenie – prosperującą wówczas stocznią w Świnoujściu nie przyniosła spodziewanych efektów, a doprowadziła do sytuacji, w której świnoujska stocznia stanęła przed groźbą likwidacji.

W uchwale znalazła się propozycja przywrócenia samodzielności stoczni w Świnoujściu poprzez wydzielenie jej jako samodzielnego i niezależnego podmiotu gospodarczego.

Radni nie wyrażają także zgody, aby recykling elementów platform czy statków był podstawowym zakresem działalności świnoujskiej stoczni. „Takie działania doprowadzą bowiem do degradacji środowiska naturalnego, utraty statusu miasta uzdrowiskowego oraz do katastrofalnego obniżenia wartości Świnoujścia jako miasta turystycznego, a ostatecznie do jego zapaści, a wręcz upadku, a to przecież turystyka, obok gospodarki morskiej, jest filarem funkcjonowania i rozwoju miasta” – napisano w przyjętej uchwale.

Według radnych działalność stoczniowa, w tym wykorzystanie doków zacumowanych w Świnoujściu, powinna być nadal kontynuowana z korzyścią dla spółki i miasta.

Poniedziałkowa, nadzwyczajna sesja świnoujskiej rady miasta była poświęcona w całości sytuacji w tamtejszym zakładzie. Jeszcze przed jej rozpoczęciem przed magistratem pojawiła się ponad setka protestujących w obronie zakładu. Na ich transparentach można było przeczytać m.in. „Oddzielić stocznię Świnoujście od Szczecina”, „My się zwolnić wam nie damy, jutro dok nasz przyspawamy”, czy „Teraz dobra zmiana, a stocznia w Świnoujściu zaorana”.

Do ukazania się depeszy PAP nie uzyskała komentarza ze strony świnoujskiego zakładu.

MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest funduszem zarządzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. MARS FIZ działa od drugiej połowy 2010 r. na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i pod jej nadzorem.

Towarzystwo na początku grudnia br. podało na swojej stronie internetowej, że w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia trwa proces restrukturyzacji i poprawy efektywności działania. „Pierwsze trzy kwartały tego roku stocznia zakończyła z bardzo dobrymi wynikami. W tym czasie MSR Gryfia osiągnęła przychody zbliżone do tych, które zanotowała w całym roku 2016. Nastąpiła także poprawa na poziomie wyników ze sprzedaży. Podczas gdy jeszcze w 2016 r. spółka zanotowała znaczną stratę, w 2017 r. trzy kwartały zakończyła z zyskiem ze sprzedaży” – czytamy na stronie Towarzystwa.

Info: Kacper Reszczyński, portalmorski.pl

Podziel się wiadomością.....