Zaproszenie do składania ofert na modyfikację stron www Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty na modyfikację stron www Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie – nr sprawy Sz-351-303-2019.

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu nr Sz-351-303-2020 na modyfikację stron www Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie .

Pliki do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna

Termin składania ofert 20.04.2020r. do godziny 14:00 na adres Zamawiającego Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin lub przesłać na adres: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

Źródło: szczecin.uzs.gov.pl

Podziel się wiadomością.....