Zaproszenie do składania ofert na usługę specjalisty ds. elektronicznych map nawigacyjnych i pomiarów hydrograficznych – Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Placówki terenowe Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie: - UŻŚ Szczecin

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zaprasza zainteresowanych do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku Specjalisty ds. Elektronicznych map nawigacyjnych i pomiarów hydrograficznych.

Nr sprawy Sz-351-241/2020
Termin składania ofert do dnia 22.12.2020 r. do godziny 11:00

Zakres obowiązków świadczenia usługi:

1) kontrola jakości danych batymetrycznych zebranych przez pracowników UŻŚ,
2) mobilizacja i demobilizacja sprzętu pomiarowego na jednostce pomiarowo-inspekcyjnej,
3) przetwarzanie danych batymetrycznych do komórek śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych,
4) utrzymanie poprawności produkcji śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych,
5) weryfikacja terenowa do części lądowej InlandENC,
6) przygotowywanie i sprawdzanie danych do udostępnienia,
7) przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia na zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania,
8) stała współpraca z kierownikiem oraz operatorami Centrum RIS w celu usprawniania działania systemu,
9) udział w wewnętrznych spotkaniach roboczych,
10) zgłaszanie wykrytych wad i usterek,
11) inne prace związane z realizacją zadań zlecone przez zamawiającego,
12) dyspozycyjność w UŻŚ minimum 10 h tygodniowo.

Dokumentacja do pobrania

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – projekt umowy
  4. Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia
  5. Załącznik nr 4 – oświadczenie
  6. Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna

Źródło: szczecin.uzs.gov.pl

Podziel się wiadomością.....